Werkwijze

 

Asbesthoudende materialen komen in Nederland nog steeds in vele toepassingen voor, het werd tot 1993 veel toegepast in bijvoorbeeld:

  • Asbestcement: O.a. in golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien en bloembakken
  • Spuitasbest: Als brandwerend- en isolerendmiddel in schepen en gebouwen.
  • Asbestkoord: Als afdichting voor kacheldeuren en stookketels
  • Asbestisolatie: Als brandwerende laag in onder meer gebouwen en schepen
  • Vloerbedekking: Onder vinylvloeren werd vroeger soms een asbestviltlaag aangebracht

Asbestverwijdering is gebonden aan strikte wet- en regelgeving en mag alleen door een gecertificeerd bedrijf volgens het SCA-Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530 worden verwijderd. AsbestPro.nl is in het bezit van het certificaat SC-530.

Elk project van Asbestpro.nl staat onder toezicht/leiding van speciaal opgeleide mensen, zogenoemde Deskundig Toezichthouders Asbest (DTA-ers). Met beschermende kleding of door het creëren van aparte onderdrukruimtes zorgen deze ervoor dat asbestvezels geen gevaar opleveren voor de omgeving en henzelf.

Asbestpro.nl

Vlotbrugweg 17,
1332 AG Almere
T 06-53935893